básnílkové

Ze spálenin
Mat - 29-8-06 v 17:46

do dlaní zakopu
uhlíky ještě žhavé
čerty zas vrátím na svou zeď
co utopím prý nevyplave
jen
zapomínám na paměť


.