básnílkové
Nepřihlášen [Přihlásit ]
Dolů

Pravidla
PRAVIDLA

1/ Básnílkové jsou klubový skoro literární web.

2/ Technická správa webu je zajišťována administrátory a správcem domény a účtu.

3/ Organizační správa je v rukou uživatelů. Každý uživatel má možnost předkládat návrhy týkající se pravidel a chodu webu a podílet se na rozhodování formou účasti při hlasování.

4/ Kdokoliv z členů klubu může navrhnout přijetí nového uživatele. Zájemci o účast na webu se také mohou ucházet sami prostřednictvím mailového kontaktu na administrátora. O přijetí se rozhoduje hlasováním.

5/ O výsledcích všech hlasování rozhoduje prostá většina hlasů. Časový termín pro uzavření hlasování nesmí být kratší 14 dnů. Nevyjádření se ve stanoveném termínu je chápáno jako zdržení se hlasování. Hlasování o nových členech je po uzavření administrátorem zneviditelněno.

6/ Autor může svá díla editovat, ale editace by neměla být použita pro odstranění obsahu díla. Je možné požádat administrátora o zneviditelnění díla pro čtenáře, což nahrazuje smazání díla, s tím rozdílem, že dílo zůstává v archivu a je přístupné administrátorům a lze je v budoucnu na přání autora případně obnovit či exportovat. Autor může administrátora požádat o zveřejnění díla v sekci "Veřejně přístupná díla - Výběr".

7/ Uživatelé, kteří se na web nepřihlásí v období delším než 1 rok jsou považováni za neaktivní a jejich složka může být přesunuta do archivu. Pokud se uživatel přihlásí, lze administrátora požádat o přesun z archívu zpět mezi aktivní uživatele.

8/ V případě, že by projevy uživatele porušovaly zákon nebo elementární slušnost, je administrátor oprávněn uživateli zablokovat přístup, zneviditelnit dílo či komentář. Neprodleně poté, co administátor přijme toto opatření, založí hlasování, kde oznámí, jaká opatření byla přijata a zdůvodní, na základě čeho se tak stalo. Provedená opatření jsou nezrušitelná do doby ukončení hlasování ostatních uživatelů o oprávněnosti versus neoprávněnosti tohoto postupu.

  Nahoru

Powered by XMB
Developed By The XMB Group © 2001-2008